شرایط برگشت وجه :

    •  در صورت دریافت اعتراض نویسنده به کیفیت ویراستاری تا یک ماه پس از ادیت امکان بررسی برگشت وجه میسر می باشد.

    لطفا برای ثبت اعتراض خود حداکثر یک ماه پس از انجام ادیت ، به آدرس info@articlex.ir ایمیل بزنید.

    •  در هنگام ارسال ایمیل به آدرس info@articlex.ir ، لطفا ایمیل دریافتی از مجله ای که مقاله را تنها به دلیل کیفیت پایین ادیت انگلیسی  ریجکت نموده است را Forward نمایید.

    در این ایمیل که از سوی مجله به شما ارسال گردیده است می بایست همه محتویات شامل نام سردبیر و ایمیل مورد مکاتبه و تاریخ دریافت ایمیل به وضوح مشخص باشد.

    •  اعتراض تنها در صورتی وارد میباشد که مجله در دلیل رد مقاله یکی از دلایل اصلی ریجکت را “کیفیت ادیت انگلیسی پایین” ذکر کرده باشد.

    در غیراینصورت و بیان سایر دلایل همچون دلایل علمی ، اعتراض وارد نخواهد بود.

  •  اعتراض ظرف مدت سه روز کاری در کمیته علمی بررسی و نتیجه به مشتری از طریق ایمیل اطلاع داده خواهد شد.

    درصورت وارد بودن اعتراض یکبار ادیت رایگان مجدد ظرف 10 روز کاری برای نویسنده انجام خواهد شد.

 

شرایط سفارش خدمات :

  • در ویرایش دبل چک، مقاله قبل از اینکه برای شما ارسال شود توسط دو ادیتور ماهر ویرایش می شود و عبارت امکان یکبار درخواست بازبینی مجدد بعد از ادیتمربوط می شود به دو حالت زیر:

۱) مقاله شما بعد از ویرایش (بدون تغییرات نویسنده یا با تغییرات جزئی که مشکل گرامری ایجاد نکرده باشد) به مجله ارسال شده و مجله ایراد دستوری یا گرامری گرفته است. که در اینصورت با ارسال شماره سفارش، مقاله ارسالی به مجله و نامه داوران به ایمیل info@articlex.ir خواهان بررسی می شوید که حداکثر ظرف 5 الی 10 روز کاری بررسی و فایل نهایی برای شما ارسال خواهد شد.

۲) مقاله شما ویرایش دبل چک شده و ادیتور، کامنت هایی را برای بررسی بیشتر به نویسنده ارسال کرده است. نویسنده بعد از تغییرات و توضیح فارسی آن بخش ها (در صورت لزوم) صرفا همان موارد را جهت بازبینی مجدد و رفع اشکال به ما ارسال می نماید (موارد نیازمند بررسی به صورت هایلایت سبز در کل مقاله در می آید) که در اینصورت با ارسال شماره سفارش و فایل مقاله به ایمیل info@articlex.ir خواهان بررسی می شوید که حداکثر ظرف 5 الی 10 روز کاری بررسی و فایل نهایی برای شما ارسال خواهد شد.