اخبار علمی

چیست و چه ارزشی برای یک محقق دارد؟ ORCID

04 Oct 2018

چیست و چه ارزشی برای یک محقق دارد؟ ORCID

نویسنده: Array

سرویسی جدید به نویسندگان جهت افزایش ارجاعات و اشتراک مقاله با محققین

11 Sep 2018

سرویسی جدید به نویسندگان جهت افزایش ارجاعات و اشتراک مقاله با محققین

نویسنده: Array

آیا انتشار سالامی مغایر اخلاق در نشر است؟

05 Aug 2018

آیا انتشار سالامی مغایر اخلاق در نشر است؟

نویسنده: Array

دعوت به همایش سالیانه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

20 Jul 2018

دعوت به همایش سالیانه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

نویسنده: Array

آیا می دانید اهمیت ویرایش یک مقاله به سبک استاندارد آن است؟

15 Jun 2018

آیا می دانید اهمیت ویرایش یک مقاله به سبک استاندارد آن است؟

نویسنده: Array

پیشگیری از پلاجیاریسم: یک قدم برای افزایش شانس پذیرش مقالات

06 May 2018

پیشگیری از پلاجیاریسم: یک قدم برای افزایش شانس پذیرش مقالات

نویسنده: Array

آیا مجلات شما نیز با این مشکل مواجه هستند؟ تاخیر در تاییدیه نهایی نویسندگان

04 Apr 2018

آیا مجلات شما نیز با این مشکل مواجه هستند؟ تاخیر در تاییدیه نهایی نویسندگان

نویسنده: Array

چطور مطمئن باشم مقاله من مورد سرقت یا سوء استفاده سایرین قرار نمیگیرد؟

12 Mar 2018

چطور مطمئن باشم مقاله من مورد سرقت یا سوء استفاده سایرین قرار نمیگیرد؟

نویسنده: Array

ویرایش نیتیو انگلیسی با پلاجیاریسم چک رایگان

08 Feb 2018

ویرایش نیتیو انگلیسی با پلاجیاریسم چک رایگان

نویسنده: Array

چگونه به ادیتور زبان مقاله اعتماد کنم؟

11 Jan 2018

چگونه به ادیتور زبان مقاله اعتماد کنم؟

نویسنده: Array

نویسنده واقعی کیست؟

22 Jun 2017

نویسنده واقعی کیست؟

نویسنده: Array

پیش شماره اختصاصی در دی او آی نقشی در ارتقای مقاله و یا علم سنجی دانشگاه ندارد

16 May 2017

پیش شماره اختصاصی در دی او آی نقشی در ارتقای مقاله و یا علم سنجی دانشگاه ندارد

نویسنده: Array

ارتقای علم سنجی دانشگاه ها در گرو داشتن مخزن کتابخانه مناسب است و نه نشر مجلات

06 Apr 2017

ارتقای علم سنجی دانشگاه ها در گرو داشتن مخزن کتابخانه مناسب است و نه نشر مجلات

نویسنده: Array

دی او آی بدون سایتدبای هیچ ارزشی در علم سنجی ندارد

24 Feb 2017

دی او آی بدون سایتدبای هیچ ارزشی در علم سنجی ندارد

نویسنده: Array

لزوم وجود ادیتور آماری در مجلات ایرانی

07 Feb 2017

لزوم وجود ادیتور آماری در مجلات ایرانی

نویسنده: Array

نشر آنلاین زودتر از موعد چیست و چرا به ارتقا سطح کیفی مجلات کمک میکند؟

02 Feb 2017

نشر آنلاین زودتر از موعد چیست و چرا به ارتقا سطح کیفی مجلات کمک میکند؟

نویسنده: Array

25 Jan 2017

در دسترس بودن: مهمترین ویژگی مورد انتظار نویسندگان از سایت مجله

نویسنده: Array

 آیا نویسنده میتواند تقاضای انتشار نظرات داوران را در مقاله خود مطرح نماید؟

18 Jan 2017

آیا نویسنده میتواند تقاضای انتشار نظرات داوران را در مقاله خود مطرح نماید؟

نویسنده: Array

راهنمای استرداد برای سردبیران مجلات

10 Dec 2016

راهنمای استرداد برای سردبیران مجلات

نویسنده: Array

واحد رسیدگی به شکایات در اخلاق نشر: مرجعی قانونی برای بررسی مشکلات

29 Nov 2016

واحد رسیدگی به شکایات در اخلاق نشر: مرجعی قانونی برای بررسی مشکلات

نویسنده: Array

افشای اطلاعات بین سردبیران در رابطه با تخلفات احتمالی

26 Nov 2016

افشای اطلاعات بین سردبیران در رابطه با تخلفات احتمالی

نویسنده: Array

پلاجیاریسم چک: پیش نیاز قبولی و استمرار نمایه شدن در بانکهای اطلاعاتی معتبر

09 Nov 2016

پلاجیاریسم چک: پیش نیاز قبولی و استمرار نمایه شدن در بانکهای اطلاعاتی معتبر

نویسنده: Array

موفقیت مجله بیماریهای پرخطر و اعتیاد از انتشارات کوثر در اسکوپوس

03 Nov 2016

موفقیت مجله بیماریهای پرخطر و اعتیاد از انتشارات کوثر در اسکوپوس

نویسنده: Array

دی او آی شناسه دیجیتال یک مطلب منتشر شده است و نه یک شناسه برای اشیای دیجیتال

17 Oct 2016

دی او آی شناسه دیجیتال یک مطلب منتشر شده است و نه یک شناسه برای اشیای دیجیتال

نویسنده: Array

واگذاری انتشار مجلات علوم پزشکی به بخش خصوصی

12 Oct 2016

واگذاری انتشار مجلات علوم پزشکی به بخش خصوصی

نویسنده: Array

برخی از نشریات برای سابمیت از طرف اسکوپوس تحریم می شوند

04 Oct 2016

برخی از نشریات برای سابمیت از طرف اسکوپوس تحریم می شوند

نویسنده: Array

عنوان نشریه برای نمایه شده در اسکوپوس از چه درجه اهمیتی برخوردار است؟

30 Sep 2016

عنوان نشریه برای نمایه شده در اسکوپوس از چه درجه اهمیتی برخوردار است؟

نویسنده: Array

داوری نشریات در اسکوپوس چگونه است؟

13 Sep 2016

داوری نشریات در اسکوپوس چگونه است؟

نویسنده: Array

تا چه زمانی یک نشریه در اسکوپوس باقی می ماند؟

02 Sep 2016

تا چه زمانی یک نشریه در اسکوپوس باقی می ماند؟

نویسنده: Array

تعاریف و اثرات دو شاخص مهم در بیان کیفیت مجلات: Eigenfactor و Article Influence score

25 Aug 2016

تعاریف و اثرات دو شاخص مهم در بیان کیفیت مجلات: Eigenfactor و Article Influence score

نویسنده: Array

اهمیت وب سایت نشریات سابمیت شده در روند قبول شدن آنها در اسکوپوس

10 Aug 2016

اهمیت وب سایت نشریات سابمیت شده در روند قبول شدن آنها در اسکوپوس

نویسنده: Array

کد شناسایی یک نوشته علمی نقش بسزایی در پیشگیری از به سرقت رفتن آن دارد

05 Aug 2016

کد شناسایی یک نوشته علمی نقش بسزایی در پیشگیری از به سرقت رفتن آن دارد

نویسنده: Array

چگونه می توانیم یک مجله را در اسکوپوس نمایه کنیم؟

03 Sep 2016

چگونه می توانیم یک مجله را در اسکوپوس نمایه کنیم؟

نویسنده: Array

نرم افزار کنترل سرقت ادبی: بهترین عامل پیشگیری از بروز سرقت علمی در مقالات دانشگاهی

31 Aug 2016

نرم افزار کنترل سرقت ادبی: بهترین عامل پیشگیری از بروز سرقت علمی در مقالات دانشگاهی

نویسنده: Array

چگونه یک نشریه در اسکوپوس سابمیت و ارزیابی می شود؟

31 Aug 2016

چگونه یک نشریه در اسکوپوس سابمیت و ارزیابی می شود؟

نویسنده: Array

اخلاق در نشر و قصور در آن

12 May 2016

اخلاق در نشر و قصور در آن

نویسنده: Array