اخبار علمی

04 Oct 2018

چیست و چه ارزشی برای یک محقق دارد؟ ORCID

نویسنده: واحد خبری

11 Sep 2018

سرویسی جدید به نویسندگان جهت افزایش ارجاعات و اشتراک مقاله با محققین

نویسنده: واحد خبری

05 Aug 2018

آیا انتشار سالامی مغایر اخلاق در نشر است؟

نویسنده: واحد خبری

20 Jul 2018

دعوت به همایش سالیانه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

نویسنده: واحد خبری

15 Jun 2018

آیا می دانید اهمیت ویرایش یک مقاله به سبک استاندارد آن است؟

نویسنده: واحد خبری

06 May 2018

پیشگیری از پلاجیاریسم: یک قدم برای افزایش شانس پذیرش مقالات

نویسنده: واحد خبری

04 Apr 2018

آیا مجلات شما نیز با این مشکل مواجه هستند؟ تاخیر در تاییدیه نهایی نویسندگان

نویسنده: واحد خبری

12 Mar 2018

چطور مطمئن باشم مقاله من مورد سرقت یا سوء استفاده سایرین قرار نمیگیرد؟

نویسنده: واحد خبری

08 Feb 2018

ویرایش نیتیو انگلیسی با پلاجیاریسم چک رایگان

نویسنده: واحد خبری

11 Jan 2018

چگونه به ادیتور زبان مقاله اعتماد کنم؟

نویسنده: واحد خبری

22 Jun 2017

نویسنده واقعی کیست؟

نویسنده: واحد خبری

16 May 2017

پیش شماره اختصاصی در دی او آی نقشی در ارتقای مقاله و یا علم سنجی دانشگاه ندارد

نویسنده: واحد خبری

06 Apr 2017

ارتقای علم سنجی دانشگاه ها در گرو داشتن مخزن کتابخانه مناسب است و نه نشر مجلات

نویسنده: واحد خبری

24 Feb 2017

دی او آی بدون سایتدبای هیچ ارزشی در علم سنجی ندارد

نویسنده: واحد خبری

07 Feb 2017

لزوم وجود ادیتور آماری در مجلات ایرانی

نویسنده: واحد خبری

02 Feb 2017

نشر آنلاین زودتر از موعد چیست و چرا به ارتقا سطح کیفی مجلات کمک میکند؟

نویسنده: واحد خبری

25 Jan 2017

در دسترس بودن: مهمترین ویژگی مورد انتظار نویسندگان از سایت مجله

نویسنده: واحد خبری

18 Jan 2017

آیا نویسنده میتواند تقاضای انتشار نظرات داوران را در مقاله خود مطرح نماید؟

نویسنده: واحد خبری

10 Dec 2016

راهنمای استرداد برای سردبیران مجلات

نویسنده: واحد خبری

29 Nov 2016

واحد رسیدگی به شکایات در اخلاق نشر: مرجعی قانونی برای بررسی مشکلات

نویسنده: واحد خبری

26 Nov 2016

افشای اطلاعات بین سردبیران در رابطه با تخلفات احتمالی

نویسنده: واحد خبری

09 Nov 2016

پلاجیاریسم چک: پیش نیاز قبولی و استمرار نمایه شدن در بانکهای اطلاعاتی معتبر

نویسنده: واحد خبری

03 Nov 2016

موفقیت مجله بیماریهای پرخطر و اعتیاد از انتشارات کوثر در اسکوپوس

نویسنده: واحد خبری

17 Oct 2016

دی او آی شناسه دیجیتال یک مطلب منتشر شده است و نه یک شناسه برای اشیای دیجیتال

نویسنده: واحد خبری

12 Oct 2016

واگذاری انتشار مجلات علوم پزشکی به بخش خصوصی

نویسنده: واحد خبری

04 Oct 2016

برخی از نشریات برای سابمیت از طرف اسکوپوس تحریم می شوند

نویسنده: واحد خبری

30 Sep 2016

عنوان نشریه برای نمایه شده در اسکوپوس از چه درجه اهمیتی برخوردار است؟

نویسنده: واحد خبری

13 Sep 2016

داوری نشریات در اسکوپوس چگونه است؟

نویسنده: واحد خبری

02 Sep 2016

تا چه زمانی یک نشریه در اسکوپوس باقی می ماند؟

نویسنده: واحد خبری

25 Aug 2016

تعاریف و اثرات دو شاخص مهم در بیان کیفیت مجلات: Eigenfactor و Article Influence score

نویسنده: واحد خبری

10 Aug 2016

اهمیت وب سایت نشریات سابمیت شده در روند قبول شدن آنها در اسکوپوس

نویسنده: واحد خبری

05 Aug 2016

کد شناسایی یک نوشته علمی نقش بسزایی در پیشگیری از به سرقت رفتن آن دارد

نویسنده: واحد خبری

03 Sep 2016

چگونه می توانیم یک مجله را در اسکوپوس نمایه کنیم؟

نویسنده: واحد خبری

31 Aug 2016

نرم افزار کنترل سرقت ادبی: بهترین عامل پیشگیری از بروز سرقت علمی در مقالات دانشگاهی

نویسنده: واحد خبری

31 Aug 2016

چگونه یک نشریه در اسکوپوس سابمیت و ارزیابی می شود؟

نویسنده: واحد خبری

12 May 2016

اخلاق در نشر و قصور در آن

نویسنده: واحد خبری