سفارش خدمات

جهت سفارش هر یک از خدمات ضمن انتخاب نوع سرویس، اطلاعات درخواستی را تکمیل و سفارش خود را نهایی فرمایید

English Editing

ویرایش انگلیسی مقاله شما توسط یک متخصص با گرایش مرتبط به صورت کاملا نیتیو به همراه گواهینامه معتبر

اطلاعات بیشتر

Translation

ترجمه مقالات تخصصی و عمومی به زبان های فارسی به انگلیسی و بالعکس و زبان عربی با بازبینی رایگان

اطلاعات بیشتر

Internal Peer Review

قبل از ارسال مقالات به مجلات ظرف یک هفته و با کمترین هزینه از اعتبار مقاله خود آگاه شوید

اطلاعات بیشتر

Paraphrase

رفع مشابهت یا سرقت ادبی مقالات تخصصی تا کمتر از 10 درصد حد مجاز به همراه ارائه خروجی نهایی

اطلاعات بیشتر

اخبار وبلاگ

اخبار دانشگاهی و مطالب آموزشی را از لینک زیر دنبال نمایید